TURŞU'NUN TARİHİ

      Turşu yapımının tarihi çok eski yıllara dayanmaktadır.
İnsanların sirke veya tuzu tanımalarından sonra turşu
üretimine başlamış olmaları kabul edilebilir.
      Sebze ve meyvelerin dayanıklı hale gelmeleri için
çeşitli yöntemler geliştirilmiştir. Gıdaların fermantasyon
yöntemiyle dayanıklı hale getirilmesi oldukça karmaşık ve
belli birikimi gerektirmektedir.

    

      
Eldeki bulgulara göre milattan 7000 yıl öncelerine kadar giden sirke gibi fermente ürünlerin üretildiklerine ait bulgulara
rastlanmaktadır. Ancak turşu yapımına ne zaman başlandığı hakkında elimizde bir belge yoktur.
 
 
 
© Mevsim Turşu - 2010 | Kirazlar Fermantasyon | USF Tasarım